Bulletin květen 2021

| Bulletin

Květnový bulletin jsme věnovali plánovanému uvádění dalších generací našich optických rozvaděčů, jako například Optické kazety KM 7, Venkovního optického rozvaděče MDB M, Venkovního optického rozvaděče MAB, Pilířového optického rozvaděče MDP EL či Vysokokapacitního optického rozvaděče MDO 900.

Celý bulletin si můžete přečíst na tomto odkazu: Bulletin květen 2021.