Dovolujeme si vás níže informovat o zpracování osobních údajů společnosti MICOS TELCOM s.r.o., IČ 07506023 jakožto správce osobních údajů.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Platí to pro naše zákazníky, uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, návštěvníky webových stránek a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinném od 25.5.2018 (dále jen „nařízení“), a dále zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění.

Níže uvedené informace se netýkají osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

K jakému účelu osobní údaje používáme?

V první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně připravili a doručili vaši objednávku. Ve všeobecných obchodních podmínkách naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování osobních údajů a s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 nařízení.

Osobní údaje dále používáme v rámci evidence uchazečů jakožto zájemců o zaměstnání a následné evidence zaměstnanců.

Osobní údaje dále používáme pro marketingovou činnost.

 • E-mail marketing (e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu, z odběru obchodních sdělení se přitom můžete kdykoli odhlásit v patičce každého ze zaslaných e-mailů, případně nás můžete kontaktovat e-mailem),
 • retargeting (na základě cookies jsme schopni vám nabízet v relevantní čas relevantní produkty, použití cookies můžete sami odmítnout v nástrojích svého prohlížeče),
 • zlepšování služeb (pomocí historie vašich objednávek a chování na webu se snažíme zlepšovat naše služby a nabízet vám relevantní produkty).

Jaké osobní údaje zejména používáme?

 • Jméno, příjmení, fakturační údaje, kontaktní adresa a tel. číslo (příprava a doručení objednávky správné osobě), 
 • e-mail a tel. číslo (zaslání potvrzení objednávky a informování o jejím stavu),
 • jméno, příjmení a zaslaný životopis (evidence uchazečů jakožto zájemců o zaměstnání),
 • osobní údaje nutné k evidenci zaměstnanců,
 • e-mail, tel. číslo, cookies, historie objednávek a případný souhlas se zasíláním obchodních sdělení (marketingová činnost, zejména zasílání obchodních sdělení).

Co jsou Cookies a jak s nimi pracujeme?

Cookies se používají k ukládání vašeho nastavení a preferencí, analýze návštěvnosti našich stránek, zprostředkování funkcí sociálních médií a k personalizaci obsahu a reklam. Informace o užívání našich stránek také sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Svůj souhlas udělujete MICOS TELCOM s.r.o.

Můžete přijmout všechny Cookies, což nám umožní nastavit naši komunikaci přesně podle vašich potřeb a vašeho chování, nebo jen Cookies nezbytné pro správné fungování webu.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Aby byly vaše osobní údaje u nás v bezpečí, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

V první řadě budeme vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě zpracování osobních údajů v rámci evidence uchazečů jakožto zájemců o zaměstnání, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 6 měsíců od data zaslání životopisu, nebo do odvolání tohoto souhlasu.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budeme vaše osobní údaje obecně zpracovávat po dobu 20 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Také upozorňujeme, že osobní údaje nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností (vyplývají ze smlouvy mezi námi nebo z obecně závazných právních předpisů) musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas. A to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi.

Jaké máte práva?

 • Právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování,
 • právo požadovat přenesení údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být „zapomenut“),
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Kontaktní elektronická adresa: telcom@micostelcom.cz