Planární splittery

Planární splittery
 • Planární splittery
 • Planární splittery
 • Planární splittery
Fotogalerie
PLC splitter rozděluje jeden nebo dva optické signály do více výstupních portů, mánízký vložný útlum, vysokou přesnost a nízký polarizační útlum.
 • Kompaktní design
 • Vysoká spolehlivost
 • Zákaznické balení a konfi gurace
 • Dostupné konfi gurace: 1:2 – 1:65 a 2:4 – 2:64
 • Dostupnost
 • Vlákno v sekundární ochraně
 • Fan-out
 • 900 μm
 • Předinstalováno v kazetách na sváry
 • Předinstalováno v ODF nebo ODB