Naše nejlepší praxe s návody

První díl naší série věnujeme na první pohled ne tak zajímavému tématu. Nicméně, jak dále uvidíte, rozhodně tomu tak není.

Budeme se dnes zabývat návody k našim produktům, jako jsou například optické a datové rozvaděče.

Již před 3 roky jsme přešli z tištěných návodů na QR kódy, které jsou umístěné na našich produktech a s jejichž pomocí si můžete návody zobrazit u sebe na svém chytrém zařízení. Návody tak dnes tiskneme už jen na vyžádání a v některých zemích, kde to není z právního hlediska možné.

 

Snaha pomoci přírodě, lidem a ekonomice podniku

Jedním z důvodů, proč jsme se do QR kódů pustili, byla snaha pomoci našemu životnímu prostředí, omezit obrovské množství papíru, a v konečném důsledku uspořit i náklady. Přičemž se bavíme o částce zhruba čtvrt milionu korun za rok. To hraje v souvislosti s tlakem na cenu významnou roli. Především u levnějších produktů, jako jsou optické zásuvky, se může cena tisku návodu počítat na procenta z celkové prodejní ceny.

Navíc montážní technik dělá stále dokola tu stejnou věc. A pokud by součástí každého produktu byl tištěný návod, spousta z nich by skončila v koši a šlo by o zcela nehospodárnou věc.

Štítek s QR kódem zůstává součástí produktu napořád, což je další velká výhoda. Takže, kdyby se chtěl kdokoli k již nainstalovanému produktu vrátit, může si návod znovu načíst na obrazovku svého chytrého zařízení. K již nainstalovanému produktu také může přijít někdo, kdo tento produkt neinstaloval, a takto umístěný návod mu může posloužit k seznámení se s produktem. To se hodí v procesu neustálé údržby a modernizace vašich optických sítí.

 

Součástí návodů je multimediální obsah

Obrovskou výhodou je fakt, že tento návod je digitální, a je tedy do něj možné vložit více multimediálního obsahu. Návody bývají mnohdy černobílé, nečitelné, škaredé, trpí chybami tiskáren, šetří se na barvě,... Naše návody jsou plné barevných obrázků a příkladů instalace, takže je přímo vidět, jak by samotná instalace měla vypadat. Dalším benefitem, co se týče multimediálního obsahu, jsou odkazy na naše montážní videa na našem YouTube kanálu.

 

Návody jsou vždy aktuální

Další velkou výhodou je, že návod samotný pod QR kódem se může vyvíjet a dále zdokonalovat. Přičemž všichni, kdo si produkt koupili, mají pomocí QR kódu vždy přístup k poslední verzi. Naši partneři nás v minulosti několikrát požádali o doplnění návodu. Ihned po naší aktualizaci si všichni jejich montážní technici mohli tento vylepšený návod stáhnout a čerpat z něj. Nejen oni, ale i všichni ostatní uživatelé tohoto produktu.

Na produktech jsou samostatné QR kódy pro jednotlivé jazyky. Tím také odpadá problém řady návodů, kdy v jednom dokumentu je mix jazyků, ve kterém je někdy obtížné se vůbec vyznat.

 

V případě potřeby je možné návod vytisknout

Samozřejmě nevýhodou je, že ke zobrazení návodu v terénu potřebujete internet a data. V případě, že to v místě instalace není možné, musíte si návod předem vytisknout a na instalaci se připravit. Tedy, když nějaký koordinátor stavby vysílá svého technika do míst, kde není internet, a technik produkt nezná, je určitě dobré návod vytisknout. I pro tyto případy můžeme na vyžádání dodat návod i v tištěné podobě. To je součástí našeho individuálního přístupu a customizace obecně, o které se určitě budeme bavit v některém z dalších dílů.

Za uvedené 3 roky, kdy s návody pomocí QR kódů pracujeme, jsme museli řešit snad jen nesnáze při zapojování několika lidí, kteří obecně hůře pracovali s moderními technologiemi. Jinak máme ze všech zemí, kde působíme, pozitivní ohlasy. My sami jsme přesvědčeni, že z našich návodů je cítit pokrok, stejný pokrok jako v samotných FTTx řešeních.

V každém případě se s našimi produkty a jejich instalací můžete seznámit i na školeních, která pořádáme. Tomuto tématu se budeme rovněž věnovat v některém z dalších dílů.